Ubezpieczenia podróżne

Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia podróżne na wyjazdy zagraniczne w obszarze całego Świata. Zakres ubezpieczeń obejmuje koszty leczenia za granicą wynikające z nagłego zdarzenia, które wymaga pomocy medycznej. Ubezpieczenia podróżne zapewniają pokrycie kosztów usług medycznych, ale również koszty pomocy ratowniczej, koszty transportu do kraju, pomocy prawnej, ubezpieczenia bagażu podróżnego i inne w zależności od zakresu proponowanego przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie jest dostępne dla osób dotkniętych chorobami przewlekłymi.

 

Kobieta pakująca walizkę