Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych

Nasza oferta obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne obowiązkowe i dobrowolne. Należą one do najbardziej popularnych i rozpoznawalnych rodzajów ubezpieczeń. Zapewniają one ochronę kierowcom, pasażerom i innym uczestnikom ruchu drogowego, a także zawartościom ich portfeli.

 

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:

  • OC to najbardziej rozpowszechnione, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Trzeba je wykupić najpóźniej w dniu rejestracji samochodu. Od tej chwili, ubezpieczenie musi mieć ciągłość czasową. W przypadku niewykupienia ubezpieczenia OC, na właściciela pojazdu nakładana jest wysoka kara administracyjna. Omawiane ubezpieczenie zapewnia gwarancję wypłaty świadczenia pieniężnego osobom, które doznały szkody na skutek kolizji. Pieniądze są wypłacane z polisy sprawcy wypadku drogowego.

stłuczka

 

  • AC (autocasco) jest dobrowolnym ubezpieczeniem na wypadek uszkodzenia auta, zdarzeń losowych, kradzieży lub zderzenia. W przypadku tego rodzaju ochrony, świadczenie pieniężne jest wypłacane właścicielowi pojazdu, nawet jeśli to on jest sprawcą (z wyjątkiem kradzieży). Zakres polisy można rozszerzyć o ubezpieczenie szyb lub bagażu. Wypłata świadczenia, lub pokrycie bezgotówkowe naprawy pojazdu jest uzależnione od zakresu na jakim została zawarta polisa. Jest to bardzo istotne w procesie likwidacji szkody i otrzymanych świadczeń odszkodowawczych.
  • Assistance to przykład nieobowiązkowego, lecz bardzo przydatnego ubezpieczenia. Zapewnia ono całodobową pomoc i holowanie pojazdu w przypadku awarii auta. W zależności od pakietu, ubezpieczenia assistance umożliwiają także otrzymanie pomocy medycznej i prawnej.
  • NNW dla kierowców i pasażerów to ubezpieczenie dobrowolne, które gwarantuje wypłatę pieniędzy za trwałe uszkodzenia ciała i zdrowia lub śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
  • Ubezpieczenia szyb.

Dowiedz się więcej o interesujących Cię rodzajach ubezpieczeń!