Ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenia grupowe są produktem ochronnym skierowanym do ubezpieczających poszukujących ochrony ubezpieczeniowej, zabezpieczającego finansowo ubezpieczonego i jego najbliższych w sytuacji trudnych przypadków losowych. Grupowe ubezpieczenia mogą być zawierane indywidualnie w otwartych grupach, lub w formie grupowego ubezpieczenia pracowników w zakładach pracy. Zakres proponowany w tym ubezpieczeniu obejmuje wypłaty świadczeń wynikające ze śmierci ubezpieczonego, oraz świadczenia wynikające z nieszczęśliwego wypadku. Zakres może być rozszerzony na ochronę najbliższych. W zakresie są świadczenia szpitalne, operacyjne i inne w zależności od zakresu jaki został nabyty.

 

Grupa ludzi