Ubezpieczenia majątkowe: mienia i OC

Ubezpieczenia majątkowe zabezpieczają dobytek prywatny i firmowy przed negatywnymi skutkami ich utraty, na skutek działania żywiołów lub kradzieży i włamania. W razie nieszczęśliwej sytuacji, poszkodowanemu wypłacana jest pieniężna rekompensata za doznane szkody, zgodna z warunkami ubezpieczenia. W zakres ubezpieczeń majątkowych wchodzi także odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym. Proponujemy ubezpieczenia majątkowe w aż 12 TU. Oferujemy ubezpieczenia:

  • majątku prywatnego i firmowego, w tym: domu, mieszkania, lokalu, budynku gospodarczego, szyb i przedmiotów szklanych, stałych i ruchomych elementów wyposażenia, mienia w transporcie oraz wielu innych. Ubezpieczenia firmowe w bardzo szerokim zakresie ochrony mienia przedsiębiorców, a także odpowiedzialności cywilnej zakresu zgłoszonych do ubezpieczenia prac wykonywanych przez firmę. Podstawą tej ochrony są wskazane PKD jakie będą podlegać ochronie ubezpieczeniowej;

 

dom

 

  • rolne: obowiązkowe i dobrowolne, a wśród nich: OC działalności rolniczej i agroturystycznej, Agro-casco maszyn rolniczych, mienie ruchome i uprawy;
  • NNW w życiu prywatnym;
  • dobrowolne OC w życiu prywatnym, które obejmuje ochronę przed konsekwencjami pieniężnymi za spowodowane szkody z udziałem ubezpieczonego, jego zwierząt i najbliższej rodziny.

Każde z wyżej wymienionych ubezpieczeń występuje w licznych wariantach, aby zapewnić Ci najlepszą ochronę, jakiej potrzebujesz! Skontaktuj się z nami!