Ubezpieczenia osobowe: życiowe, zdrowotne i NNW

Życie i zdrowie stanowią najwyższą wartość osobistą o którą należy dbać. Zachęcamy do ubezpieczenia zdrowia i życia swojego i najbliższych, a także wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Rodzaje ubezpieczeń osobowych

Ubezpieczenia na życie służą przede wszystkim ochronie finansowej najbliższych, wskazanych we wniosku osób na wypadek śmierci ubezpieczonego, a także w przypadku oszczędności – odkładaniu pieniędzy. Wyróżniamy polisy: ochronne, oszczędnościowe (emerytalne) oraz ochronno-oszczędnościowe. Do każdego wyżej wymienionego rodzaju ubezpieczenia można dokupić umowy dodatkowe i przejęcia opłacania składek (np. na wypadek ciężkiej choroby lub niezdolności do pracy). Dzięki takiemu rozwiązaniu można uzyskać niezbędne środki na leczenie.

 

usmiech

 

Ubezpieczenia zdrowotne wykupuje się w celu swobodnego korzystania z prywatnej opieki medycznej, w tym dostępu do lekarzy różnych specjalności. W ofercie posiadamy wiele konfiguracji pakietów zdrowotnych. W zależności od wyboru wariantu ubezpieczenia można korzystać z badań ambulatoryjnych, diagnostycznych, drobnych zabiegów lekarskich, a nawet opieki szpitalnej.

Ubezpieczenia NNW dzielimy w zależności od ilości osób objętych ochroną na indywidualne i grupowe. Ubezpieczamy zarówno dzieci w wieku szkolnym, osoby prywatne, jak i pracowników. Zachęcamy do wykupienia omawianego ubezpieczenia, ponieważ gwarantuje ono otrzymanie pomocy finansowej w przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. W zależności od rozszerzeń pakietu ubezpieczenia, z tytułu NNW można także uzyskać wsparcie po ataku padaczki, zawale serca lub doznaniu krwotoku śródczaszkowego. Warunkiem do wypłaty świadczenia jest przyczyna niezależna od ubezpieczonego i wykluczenie chorób przewlekłych.